شرايط عمومي و اختصاصي نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ایثارگر
تعهدنامه

این سامانه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکتری حرفه ای (دامپزشکی) فعال می باشد .و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رشته های پزشکی نمی باشد. توصیه می گردد دانشجویان قبل از ثبت نام در سامانه شرایط و ضوابط زیر را با دقت مطالعه و درصورت واجد شرایط بودن، نسبت به ثبت تقاضا اقدام نمایند. هرگونه مغایریت در اطلاعات ثبت شده اعم از تحصیلی و ایثارگری موجب حذف تقاضا از روند رسیدگی بوده و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

اولویت متقاضیان: باتوجه به حجم تقاضا اولویت رسیدگی به شرح ذیل می باشد.

 1. فرزند اناث شاهد
 2. فرزند ذکور شاهد
 3. جانباز 50% و بالاتر و آزادگان
 4. همسر شهید
 5. جانباز 25% الی 49%
 6. همسر جانباز 50% و بالاتر و آزادگان
 7. فرزندان اناث جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
 8. فرزندان ذكور جانبازان 50% و بالاتر و آزادگان
 9.   همسر جانبازان 25% الی 49%
 10. فرزند اناث جانبازان 25% الی 49% 
 11. فرزند ذکور جانبازان 25% الی 49

نکات مهم :

1.      تقاضای انتقال مستلزم طی موفقیت آمیز دوره میهمانی می باشد. (حداقل 4 نیمسال با کسب معدل کل تعیین شده و صرفاٌ برای مقطع کارشناسی)

2.      انتقال از دوره شبانه به روزانه  امکان پذیر نمی باشد .

3.      احراز محل سکونت متقاضی بر اساس اطلاعات اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به هنگام ثبت نام شرکت در آزمون و دارا بودن پرونده ایثارگری در شهر و یا استان مورد تقاضا می باشد.

4.      با توجه به شرایط دانشگاه های شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، مشهد و تبریز نقل و انتقال دانشجویان غیر مقیم، به این شهرها مقدور نمی باشد. ضمناٌ برای دانشجویان مقیم نیز در قالب میهمان صورت می پذیرد.

5.      متقاضیان نقل و انتقال توام با ، تغییر رشته و یا تغییر گرایش نیازی به ثبت نام در سامانه ندارند و می توانند مستقیماً درخواست خود را به شورای موارد خاص دانشگاه مبدا تقدیم نمایند.

6.       دانشجویانی که بیش از نیمی از واحدهای خود را گذرانده اند فقط امکان میهمانی را دارا می باشند.

7.       متقاضی فقط یک بار مجاز به استفاده از تسهیلات آیین نامه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر می باشد .

8.       انتقال از دوره های روزانه و شبانه  به غیرانتفاعی و پیام نور بلامانع می باشد.

9.       میهمانی و انتقال از موسسات غیر دولتی و پیام نور به دوره های روزانه  و شبانه ممنوع  می باشد.

10.   در صورت احراز شرایط برابر، اولویت با دانشجویان دختر می باشد.

11.    میهمانی ازدانشگاه های برتر به سایر دانشگاه هافقط باموافقت کتبی دانشگاه مبدا امکان پذیر می باشد.

12.   میهمانی و انتقال بین دانشگاه های استان های البرز و تهران مقدور نمی باشد.

13.   انتقال از یک واحدهای پردیس بین الملل به واحد دیگر پردیس بین الملل صرفاٌ در صورت موافقت مبدا و مقصد امکان پذیر می باشد.

14.   انتقال از واحدهای اقماری دانشگاهها به پردیس اصلی مقدور نمی باشد.

15.   نتایج بررسی صورت گرفته از طریق بخش پیگیری درخواست این سامانه و با درج کد رهگیری و کد ملی متقاضی در زمان بندی اعلام شده قابل مشاهده است.

16.   اطلاعیه زمان اعلام نتایج از طریق سایت اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر ( shahed. Saorg . ir )اعلام خواهد شد .

17.   در ثبت اطلاعات، به ویژه عنوان رشته و دوره و نوع ایثارگری دقت کافی معمول واز دایر بودن رشته و دروه در دانشگاه مقصد اطمینان حاصل نمایید. پس از ثبت نام قطعی امکان ویرایش اطلاعات وجود ندارد.

تعهد نامه :

اینجانب با مطالعه دقیق ضوابط ثبت نام ، تعهد می نمایم اطلاعات تقاضانامه را بطور صحیح و دقیق درج نموده و از دایر بودن رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد آگاهی داشته و در صورت بروز هرگونه مغایرت، تقاضای اینجانب کن لم یکن تلقی و حق هیچگونه اعتراضی ندارم.

 *    جهت استفاده از اين سامانه و اطمينان از پرداخت صحيح لطفا از Intenet Explorer استفاده نماييد .

-دريافت فايل راهنماي مراجعين

- مطالب فوق را خوانده و آنها را